Förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Förskola är det vanligaste alternativet inom barnomsorgen. Här arbetar man med barn i åldern ett till fem år. I förskolan förenas omsorg och pedagogik.

Verksamheten kring barnen ses som en helhet där lärande och lek har stor betydelse för barnens utveckling. Förskolan bedrivs i anpassade lokaler och leds av utbildad personal i form av förskollärare och barnskötare.

Se kommunala förskolor

Förskolans uppdrag

Egen skolform och egen läroplan

Tanken är att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan är en egen skolform och utgör det första utbildningssteget. I förskolans läroplan anger staten de mål och riktlinjer som förskolan ska arbeta utifrån. Syftet med läroplanen är att skapa en likvärdig förskola med hög kvalitet. Genom att ta del av läroplanen kan du som förälder få insikt i och ställa krav på förskolans verksamhet och kvalitet.

Förskola för barnets skull

Förskolan handlar inte enbart om att tillgodose föräldrarnas behov av barnomsorg. Förskolan ska i första hand vara till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Med demokratin som grund ska förskolan vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Verksamheten styrs av förskolans läroplan. Förskolans uppdrag är bland annat att stimulera barnets lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. I förskolans uppdrag ingår omsorg och undervisning. Undervisningen i förskolan ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskolan ska erbjuda barn pedagogisk stimulans och gruppgemenskap för att förbättra barnets möjligheter till utveckling och lärande.

I våra förskolor arbetar vi ständigt med följande förhållningssätt:

  • Alla får alltid vara med – det finns plats för alla
  • Varje barn bestämmer över sig själv – inte över något annat barn
  • Om någon säger stopp eller sluta så måste man medelbart sluta

Samverkan med föräldrar

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är en förutsättning för att kunna ge de bästa möjligheter för barnets utveckling och lärande. Förutom den dagliga kontakten när barnet lämnas och hämtas erbjuder förskolan och den pedagogiska omsorgen utvecklingssamtal minst en gång per år. På utvecklingssamtalet förs en dialog kring barnets trivsel och utveckling.

Du kommer också att bli inbjuden till föräldramöte tillsammans med övriga föräldrar för information och diskussion av aktuella frågor. Föräldrarna är alltid välkomna att hälsa på i verksamheten och personalen är öppna för föräldrarnas tankar och idéer.

Inflytanderåd

Många förskolor har ett inflytanderåd för föräldrar. Inflytanderådet verkar för en god sammanhållning mellan barn, föräldrar och pedagoger. Syftet med inflytanderådet är att ge föräldrarna insyn i förskolans verksamhet.

Inflytanderådet ska också vara en länk mellan förskola och hem och ett forum för delaktighet och inflytande. Föräldrarna ska kunna ställa frågor och ha synpunkter på verksamheten. Inflytanderådet kan även ordna föräldraaktiviteter på förskolan.

Allmän förskola

Från tre års ålder har alla barn rätt till allmän förskola. Det är ingen särskild verksamhetsform utan en del av den vanliga förskolans verksamhet. Syftet med allmän förskola är att alla barn ska få ta del av den pedagogiska verksamhet som förskolan erbjuder. Under våren det år ditt barn fyller tre år kommer du få information om allmän förskola.

Beteckningen allmän syftar på att förskolan är avgiftsfri ett visst antal timmar per år. Erbjudandet är till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Kommunen erbjuder en plats men det är frivilligt för föräldrarna att låta barnen delta i verksamheten. Skjuts till och från förskolan ingår dock inte i erbjudandet. Om ditt barn redan har en plats i förskola får du en reducering av avgiften från och med augusti månad.

Avgiftsfri allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola är till för de barn vars föräldrar inte har behov av omsorg på grund av arbete eller studier. Detta för att de barnen också ska få ta del av förskolans pedagogiska verksamhet. Men vi erbjuder även avgiftsfri allmän förskola till föräldralediga, arbetssökande eller andra vars arbetstider gör det möjligt att välja avgiftsfri tid.

Det innebär att alla 3-5-åringar har möjlighet att få delta tre timmar per dag i förskola avgiftsfritt från och med augusti det år barnet fyller tre år. Detta gäller under förutsättning att tiden ligger mellan 08:30 och 11:30 fem dagar i veckan. Barnet äter inte frukost och inte lunch och får inte heller vara på förskolan under loven. Avgiftsfri allmän förskola  följer skolåret och kan tidigast börja gälla det datum grundskolorna startar.

Övriga 3-5-åringar, med plats i förskola, får ett avdrag på 28 procent av avgiften som ska motsvara de avgiftsfria timmarna. Avdraget gäller oavsett hur många timmar barnet har och börjar gälla i augusti det år barnet fyller tre år. Under våren det år ditt barn fyller tre år kommer du få information om allmän förskola.

Platsen måste utnyttjas

Det är inte möjligt att påbörja eller ändra tider till avgiftsfri allmän förskola och sedan inte utnyttja platsen. Det är alltså inte möjligt att ändra till avgiftsfri allmän förskola i samband med semester, ledighet, sjukdom eller annan frånvaro för att slippa avgift under frånvaron. Eftersom avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader utgår avgift även under ledigheten. Av samma anledning är det inte möjligt att ändra till avgiftsfri allmän förskola under eller i anslutning till skolloven.

Särskilt stöd

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det kan vara för sin egen utvecklings skull eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation. I Lidköping finns Barn- och elevhälsan som samarbetar med alla förskolor, dagbarnvårdare och skolor kring barn som behöver särskilt stöd.

Anser du att ditt barn eller ni som familj har behov av särskilt stöd kan du ange det redan i din ansökan. Har du frågor om detta är du välkommen att höra av dig till Lidköpings kommun.

Tieto Edu - app för vårdnadshavare

Du loggar in med BankId i appen Tieto Edu.

Registrera barnschema
Det är viktigt att du löpande fyller på nya tider i barnets schema i så god tid som möjligt. Tänk på att fylla i alla tider (inklusive skoltider för barn i fritidshem). Om ditt barn ska vara ledig en dag lämnar du den dagen tom, utan tider. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Anmäla sjukfrånvaro till förskola och fritidshem
Du kan anmäla sjukfrånvaro via appen. Vid smittsam sjukdom, som till exempel magsjuka, kan det vara bra att även informera personalen om orsaken.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan gör du via lärplattformen Tango.

Kontaktuppgifter
Om du får nytt telefonnummer eller ny e-postadress kan du ändra uppgifterna i appen. Du hittar dina kontaktuppgifter under menyn uppe i högra hörnet. Där väljer du Visa fullständig profil. Namn och adress kan du inte ändra eftersom det styrs från Skatteverkets folkbokföring.

Personer som får hämta ditt barn
Du kan fylla i kontaktuppgifter till en anhörig som får hämta ditt barn när du som vårdnadshavare inte har möjlighet. För att lägga till en anhörig går du via Barnschema i appen. Där hittar du Personer som får hämta barnen. Personalen kommer se de uppgifter du registrerat i sitt planeringsverktyg.

Avsluta placering
När det blir dags att avsluta ditt barns placering kan du enklast göra det via appen.

Sms-tjänst för information till förskolan

Du har möjlighet att skicka sms med information till förskolan

Det är viktigt att du skickar meddelandet från ett mobilnummer som finns registrerat i ditt barns kontaktuppgifter samt att det inte är spärrat för betaltjänster. Du betalar inget extra utan endast den sms-taxa som gäller för ditt abonnemang. Ändring av mobilnummer gör du via e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Tänk på att du skriver in siffrorna i en följd, utan bindestreck eller mellanslag och ange inte landsnummer.

Skicka sms till: 076-944 60 00

  • Du anger barnets personnummer ååmmdd-xxxx
  • Det är viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd inte Enter (radbyte).
  • Skicka in efter kl. 18.00 om frånvaron avser nästa dag.
  • Max 160 tecken på meddelandet.

Exempel:
Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 14.00

Egen skolform och egen läroplan

Tanken är att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan är en egen skolform och utgör det första utbildningssteget. I förskolans läroplan anger staten de mål och riktlinjer som förskolan ska arbeta utifrån. Syftet med läroplanen är att skapa en likvärdig förskola med hög kvalitet. Genom att ta del av läroplanen kan du som förälder få insikt i och ställa krav på förskolans verksamhet och kvalitet.

Förskola för barnets skull

Förskolan handlar inte enbart om att tillgodose föräldrarnas behov av barnomsorg. Förskolan ska i första hand vara till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Med demokratin som grund ska förskolan vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Verksamheten styrs av förskolans läroplan. Förskolans uppdrag är bland annat att stimulera barnets lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. I förskolans uppdrag ingår omsorg och undervisning. Undervisningen i förskolan ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskolan ska erbjuda barn pedagogisk stimulans och gruppgemenskap för att förbättra barnets möjligheter till utveckling och lärande.

I våra förskolor arbetar vi ständigt med följande förhållningssätt:

  • Alla får alltid vara med – det finns plats för alla
  • Varje barn bestämmer över sig själv – inte över något annat barn
  • Om någon säger stopp eller sluta så måste man medelbart sluta

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan