Grundskola och fritidshem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Grundskolan är obligatorisk för alla barn mellan sex och sexton år. Det kallas skolplikt. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

De flesta barn i Sverige börjar i förskoleklass på höstterminen det år de fyller sex år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller fem och vid särskilda skäl vid sju år. I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du information om förskoleklass.