Högstadiet i Lidköping går över till distansundervisning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 22 februari, 2021

Efter nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland på söndagen beslutar Lidköpings kommun att gå över till distansundervisning från och med vecka 8.

Beslutet gäller en vecka i taget. Rekommendationerna ges på grund av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorter samt förekomsten av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige. Fortsatt trycker Smittskydd på att det är viktigt att hålla avstånd och undvika närkontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom. Det finns inga rekommendationer om provtagning eller hemkarantän enbart på grund av resor inom landet.

Grundsärskolan omfattas inte av beslutet om distansundervisning.

Elever med behov av särskilt stöd ska kunna erbjudas möjlighet att fortsätta delta i undervisning i skolenhetens lokaler. Detsamma gäller för elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lokalerna. Rektor vid respektive skola har mandat att bedöma vilka elever som har behov av undervisning i lokalerna samt att ansvara för utformningen av dessa individuella lösningar.

Måndag den 22 februari blir en omställningsdag där ingen undervisning kommer att bedrivas.  Elever kan hämta material på skolan den 22 februari. Distansundervisning genomförs från och med tisdag den 23 februari. De elever som måste vänta på att skolskjutsen går hem under eftermiddagen tas emot och bereds plats i skolan av personal. Skollunch erbjuds de elever som stannar kvar på skolan. Information om skollunch för resten av veckan kommer under morgondagen.

Vid frågor hör av dig till respektive skola från klockan 07:30 i morgon måndag.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan