Kartåsens återvinningscentral

Till Återvinningscentralen kan du som privatperson och boende i Lidköpings kommun lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Verksamheter kan lämna visst grovavfall mot betalning.

Öppettider

07.00 till 20.00 idag

Företag och verksamheter

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.

Karakterisering krävs för att lämna till deponi

För att lämna avfall till deponi ska Avfallsdeklaration och karakterisering görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.
Alla priser är exkl. moms

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.

Avfall

Kr/ton

Pris/ton eller antal

Pris fr.o.m. 1/4 2022

Verksamhetsavfall till ÅVC

Kr/ton

790 kr

850 kr

Avfall till sortering

Kr/ton

1 256 kr

1 380 kr

Deponirest

Kr/ton

943 kr


Kompostfraktion

Kr/ton

410 kr


Asfaltskrot

Kr/ton

90 kr

40 kr

Aska (ej värmeverk)

Kr/ton

1 020 kr


Gips till återvinning

Kr/ton

700 kr

770 kr

Stubbar, sten

Kr/ton

610 kr


Tryckimpregnerat trä

Kr/ton

1 295 kr


Metallskrot

Kr/ton

- kr


Asbestavfall

Kr/ton

910 kr

920 kr

Tegel

Kr/ton

615 kr

250 kr

Wellpapp

Kr/ton

- kr


Betongskrot

Kr/ton

250 kr


Ris till flisning

Kr/ton

50 kr


Obehandlat trä till flis

Kr/ton

- kr


Behandlat trä till flis

Kr/ton

100 kr

150 kr

Ledningsspolning, industriellt avloppsvatten

Kr/ton

495 kr


Rensbrunnar och sandfång

Kr/ton

295 kr


Måtligt förorenade jordar (upp till farligt avfall)

För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklartion och analysrapport.


Kontakta Kartåsens avfallsanläggning för mer information och pris

Pris per styck


Värmepumpar freon

700 kr

Avgift vågkort

60 kr

Publicerad:

Senast uppdaterad: