Värmepump

Värmepumpar har blivit populära alternativ för uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Du som vill installera en värmepump som tar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmäla detta till Miljö-Hälsa. Inom vissa områden, till exempel skyddsområden för vattentäkt, gäller särskilda regler.

Anmälan

Anmälan ska lämnas in i god tid (6 veckor) innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationen förrän du fått svar på din anmälan. Att installera en värmepumpanläggning utan att först ha gjort en anmälan till kommunen är inte tillåtet och innebär att du kan få betala en miljösanktionsavgift. För överträdelse ska miljösanktionsavgift betalas:

1 000 kronor vid utebliven anmälan och 3 000 kronor vid utebliven ansökan vid tillståndsplikt.

Värmepumpar kan medföra risk för negativ effekt på till exempel grundvattnet, grannens värmepump eller i form av buller. Anmälningsplikten syftar till att ge Miljö-Hälsa kunskap om anläggningarna för att kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.

Värmepump ska även anmälas till nätägaren, genom behörig elinstallatör.

Tänk på att anläggningen ska uppfylla kraven från vägledningen Normbrunn 16. Du kan läsa mer om Normbrunn 16 på Svenska Geologiska Institutets hemsida.

Luftvärmepumpar behöver ej anmälas, men tänk på att dom kan orsaka buller. Den bör inte placeras för nära en granne.

Man kan anmäla installationen av värmepump via självserviceportalen.

Om det är en större anläggning kan den eventuellt omfattas av kraven för köldmedier. Du kan läsa mer om köldmedier under bygga, bo och miljö.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: