Nyhetsarkiv bygga, bo och miljö

Här hittar du äldre nyheter inom bygga, bo och miljö.


 • Detaljplan Kvarteret Skäran i granskningsfas

  Den nya detaljplanen som föreslås för Kvarteret Skäran har gått in i granskningsfasen.

 • Idag öppnar intresseanmälan för småhustomter på Askeslätt

  Intresseanmälan avser 30 stycken tomter och de aktuella etapperna är 2B västra och 2C.

 • Informationsmöte upphandling nytt badhus 24/5

  Under måndagen hölls ett digitalt möte där Lennart Jonsson, områdeschef Projekt & Bygga och Henrik Johansson, projektledare på Serviceförvaltningen ti...

 • Åtgärdsutredning kring Västra hamnområdet (orkidéparken)

  Idag kom en tidigare beställd åtgärdsutredning kring Västra hamnområdet. I utredningen berörs del av Sannorna 5:1, Släggan 2 och Städet 18.

 • Framtidens Framnäs

  Framnäsområdet kommer att genomgå en omvandling. Området ska bli än mer attraktivt och utvecklingen ska säkerställa närheten till Vänern och alla dess...

Nyheter sorterade på år och månad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: