Frågor och svar om vatten och avlopp

Här kan du får svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss på Lidköping Vatten & Avlopp.

Att vattnet är vitt eller grått beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Det beror på att små järn- eller rostpartiklar av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast försvinner färgen om du spolar med kallt vatten en stund. Kvarstår problemen ska du ta kontakt med Lidköpings kommun. Färgat vatten av detta slag är inte farligt men tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas.

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att det är värmeväxlaren till fjärrvärmen som läcker. För att upptäcka läckor tillsätter Lidköping Energi ett grönt färgämne. Ämnet är helt ofarligt. Kontakta din fastighetsskötare.

Dricksvattnet kan ibland av olika anledningar smaka eller lukta annorlunda. En orsak kan vara variationer på Vänervattnet som kommer in till vattenverket. Detta är inget farligt utan brukar lösa sig självt eller genom att du spolar en stund i kranen.
Vatten-Avlopp spolar kontinuerligt rent i vattenledningarna i centrala Lidköping.

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer ute i ledningsnätet kloreras vattnet som kommer från vattenverket. Är du van vid oklorerat vatten kan du uppleva att vattnet har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet avdunstar kloret och doften minskar.

Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnet i syfte att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tre-gradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. På livsmedelsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Kommunen kontrollerar dricksvattnet enligt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Analysresultaten följs upp och dokumenteras för att säkerställa god kvalitet.

I Lidköping är vattnet mjukt och ligger runt 2-3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att du kan använda den lägsta doseringen tvättmedel vid disk och tvätt.

I toaletten får du endast spola ner toalettpapper och det som passerar genom kroppen. Om du spolar ner andra saker i toaletten kan de fastna i rören och orsaka stopp.

Slamsugning av enskilda avloppsanläggningar beställs av Renhållningen via 0510-77 00 00 eller e-post: rh.kund@lidkoping.se

Ibland händer det att företag kontaktar fastighetsägare med rekommendation om spolning av VA-ledningar inne i fastigheten.

Observera då att det är inte på uppdrag av Lidköpings kommun. Varje fastighetsägare ansvarar själv för de VA-ledningar som finns inne på fastigheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: