Information Corona Campus Västra Skaraborg

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats

Övergripande information från Lidköpings kommunlänk till annan webbplats

Uppdaterat 20210830

Studerande och deltagare inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuds vaccination mot covid-19

Under vecka 36 kan de första vaccindoserna mot covid-19 ges på plats till intresserade studerande och deltagare inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-------------------

Uppdaterat 20210531

Campus Västra Skaraborgs plan för återgång till ordinarie verksamhet

Idag tog ordföranden/presidiet i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslut om hur en återgång till ordinarie verksamhet på Campus Västra Skaraborg ska ske. Återgången till ordinarie verksamhet ska ske under ordnande former och ett steg i taget. Innan steg 2 i augusti görs en avstämning om planen kan omsättas i praktiken.

Studerande får besked om vad som gäller för respektive kurs av sin lärare/utbildningsledare/rektor.

Steg 1 - 7 juni-15 augusti

Distansutbildning kvarstår för de som redan idag har det med undantag av:

 • Elever på grund/gy som påbörjar utbildning i juni månad.
 • SFI prioritering på A och B-kurser och Introduktion SFI (oavsett kurs).
 • Studie- och yrkesvägledare i Lidköping.
 • Sektorsindelning i Lidköping.

Ovan gäller för Lidköping. Rektor gör en bedömning vad gäller utbildning på plats i Vara respektive Essunga utifrån kontakter med lokala tjänstemän.

Steg 2 - 16 augusti - 30 september

 • Max 500 elever förmiddag respektive eftermiddag.
 • Sektorsindelning tillämpas.
 • Rektor/enhetschef prioriterar antal elever/studeranden inom respektive sektor, men det totala antalet inom byggnaden ska inte uppgå till mer än 500 elever/studerande.

Steg 3 - 1 oktober

 • Vi öppnar upp för alla.
 • Sektorsindelning tillämpas i den mån det är möjligt.

-------------------

Uppdaterat 20210216

Undervisning Campus Västra Skaraborg

 • Fortsatt distansundervisning.
 • Maximalt 8 elever i varje klassrum.
 • Besluten grundar sig utifrån de rådande riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten, Utbildningsdepartement och Skolverket.

-------------------

Uppdaterat 20210105

Utbildningsverksamhet Campus Västra Skaraborg tillsvidare, dvs. tills annat beslut fattas.

Komvux samt eftergymnasiala utbildningar följer de riktlinjer som tidigare meddelats. Studerande skall befinna sig inom respektive sektorisering. Separata ingångar.

Campus Västra Skaraborg får ta in max 8 studerande i en lokal för följande moment:

 • Examinationer/kunskapsbedömningar av alla slag som inte kan utföras via distans
 • Laborationer/praktiska moment (även VFU/LIA-moment vid inställd praktisk utbildning som inte kan utföras digitalt)
 • Kartläggningar
 • Intester
 • Prövningar
 • Särskilt stöd/handledning

-------------------

Uppdaterat 20201110

Distansundervisning på Campus Västra Skaraborg 10-20 november

Huvudmannen fattade igår 2020-11-09 ett beslut om att Campus Västra Skaraborg ska återgå till distansutbildning från tisdag den 10 november till fredag 20 november.

Det är svårt att nå våra elever/studerande med kort varsel, vilket innebär att den platsbaserade undervisningen som är planerad för den 10 november får ske samtidigt som information om fortsatt distansutbildning ges. Finns möjligheten att skicka hem eleverna/studerande med hemuppgifter ska detta prioriteras. APL/LIA genomförs om möjligt.

Den 10 november klockan 14:00 låser vi dörrarna.

//Mariella Niemi, Vuxenutbildningschef

-------------------

Uppdaterat 20200824

Nu öppnar Campus Västra Skaraborg delvis upp för platsbundna studier. Undervisningen är fortfarande övervägande på distans.

-------------------

Uppdaterat 20200811

Återgår DELVIS till reguljär undervisning

Campus Västra Skaraborg kommer DELVIS att återgå till reguljär utbildning under hösten, men den huvudsakliga undervisningsformen kommer fortsatt att vara distansstudier.

Elever/studerande vid Grund/Gy, SFI, Särvux, yrkesvux och de eftergymnasiala utbildningarna kommer att ha egna ingångar respektive utgångar. Vi har möjlighet att ta in 450 elever/studerande på plats, men salarna kommer enbart att ha halv kapacitet då vi självklart tillämpar social distansering.

På Röda Kvarn, Campus Vara respektive Campus Essunga gäller max 50 elever i respektive byggnad alt. lokal (beroende på förutsättningarna).

 • Vi uppmanar alla att inte använda kollektivtrafiken, kan du resa på annat sätt så gör det.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma om du har symptom.

Mer information kommer. Vid frågor kontakta din rektor eller lärare.

-------------------

Uppdaterat 20200626

Öppnar för fysiska besök

Nu öppnar Campus Västra Skaraborg dörrarna för fysiska möten med till exempel studie- och yrkesvägledare. Boka genom mail eller telefonsamtal till berörd person. Möjligheten till möten på distans finns fortsatt kvar för dig som föredrar det.

Du blir hämtad i receptionen och följs sedan ut av personen du haft möte med. I receptionen tillämpas ett kölappssystem. Högst åtta personer kan vänta på sin tur samtidigt. Är det fler än åtta personer som väntar utanför receptionen ber vi dig vänta utanför byggnaden.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 07:30-09:00, 09:30-12:00, 12:30-14:00.

Fortsätt att hålla er uppdaterade

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
Krisinformationlänk till annan webbplats
Västra Götalandsregionen
länk till annan webbplats
Folkhälsomyndighetens rekommendationer lärosäten och annan högre utbildninglänk till annan webbplats
länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: