Start
22 aug 2022
Var
Campus i Lidköping
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Campus i Lidköping
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Beskrivning av kursen

  • Ekologi – bland annat ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  • Genetik – bland annat arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer.
  • Celldelning – DNA-replikation och mutationer.
  • Evolution – bland annat naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
  • Biologins karaktär och arbetsmetoder – bland annat planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andraspråk grund

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.