Gymnasiearbete

I slutet av programstudierna måste eleven göra ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Två st kurser är ansökningsbara till den 11 maj

Gymnasiearbete NA (Naturkunskaplig inriktning)

Gymnasiearbete SA (Samhällskunskaplig inriktning)

Beskrivning av kursen

På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Prata med studie- och yrkesvägledare innan du söker kursen.

Hur går ansökan till?

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?