Start
---
Var
Campus i Lidköping
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Beskrivning av kursen

  • Reaktionshastighet och kemisk jämvikt.
  • Reaktionshastighet. Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.
  • Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer.
  • Organisk kemi: Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet. Reaktionsmekanismer.
  • Biokemi: Det genetiska informationsflödet. Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå. Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer.
  • Analytisk kemi: Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys. Resonemang om provtagning, detektionsnivå, riktighet och precision samt systematiska och slumpmässiga felkällor.
  • Kemins karaktär och arbetssätt

Rekommenderade förkunskaper

Kemi 1 eller motsvarande

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Antagningsbesked

Antagningsbesked för kurs med start 17 januari skickas i slutet av vecka 51 till den e-postadress som du angav vid ansökan.