Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå

Från och med den 1 juli 2021 kommer gymnasiearbetet inom vuxenutbildningen att ersättas av ett komvuxarbete.

Beskrivning av kursen

I slutet av programstudierna måste eleven göra ett godkänt komvuxarbete för att få sin gymnasieexamen. Ett komvuxarbete är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som du kan använda för en examen inom komvux, motsvarande en gymnasieexamen. På de högskoleförberedande programmen ska komvuxarbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Examen kan vara inriktad mot något av studieområdena samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Prata med studie- och yrkesvägledare innan du söker kursen.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?