Från och med den 1 juli 2021 kommer gymnasiearbetet inom vuxenutbildningen att ersättas av ett komvuxarbete.

Två st kurser är sökningsbara till 27 juni

Komvuxarbete inom studieområdet naturvetenskap/teknik

Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humaniora

Beskrivning av kursen

I slutet av programstudierna måste eleven göra ett godkänt komvuxarbete för att få sin gymnasieexamen. Ett komvuxarbete är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som du kan använda för en examen inom komvux, motsvarande en gymnasieexamen. På de högskoleförberedande programmen ska komvuxarbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Examen kan vara inriktad mot något av studieområdena samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Prata med studie- och yrkesvägledare innan du söker kursen.

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?