Start
22 aug 2022
Var
Campus i Lidköping
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Campus i Lidköping
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att samhället digitaliseras används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Beskrivning av kursen

Matematik 4 finns i en variant

Aritmetik, algebra och geometri – bland annat metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form.
Samband och förändring – bland annat egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion.
Problemlösning – bland annat matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Rekommenderade förkunskaper

Matematik 3 eller motsvarande

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?