Matematik grund

Start
31 okt 2022
Var
Distans
Poäng/tid
100-200 p
Studietakt
25-50%
Studieform
Grundnivå
Start
---
Var
Distans
Poäng/tid
100-200 p
Studietakt
25-50%
Studieform
Grundnivå

I ämnet matematik på grundläggande nivå kommer eleven ges tillfälle att utveckla sina kunskaper inom matematik och få en större förståelse för matematikens användning i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden.

Beskrivning av kursen

Kursen ger bland annat kunskaper om

  • Taluppfattning och metoder för beräkningar
  • Geometriska objekt och dess egenskaper
  • Formler, ekvationer och grafer
  • Sannolikhet och statistik
  • Problemlösning

Kursen ska ge kunskap som motsvarar avslutad grundskoleutbildning åk 9 och vara förberedande för vidare studier i matematik på gymnasienivå.

Omfattning:

  • nationell delkurs 1, 100 p
  • nationell delkurs 2, 100 p
  • nationell delkurs 3, 200 p
  • nationell delkurs 4, 200 p

Rekommenderade förkunskaper

Avslutad SFI och Svenska som andraspråk delkurs 1 eller motsvarande om du har annat modersmål än svenska.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola och är för dig som saknar betyg från grundskolan.

Det kan handla om enstaka betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg. Campus Västra Skaraborg prioriterar ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som finns listade kontaktar rektor Pierre Andersson

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?