Religionskunskap 2

Ämnet religionskunskap syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper om olika religioner, livsåskådningar och etik.

Beskrivning av kursen

Kursen Religionskunskap 2 tar upp religion vid sidan om de etablerade världsreligionerna. Kursen fokuserar särskilt på nyreligiösa rörelser och privatreligiositet. Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet och värderingar ingår också i kursen. Vi tränar också på att använda olika etiska begrepp, teorier och modeller i samband med att olika etiska frågor diskuteras.

Genomförande

Under kursen erbjuds ca 2 timmar undervisning/vecka. Lektionerna består av lärarledda genomgångar varvat med olika lektionsuppgifter där vi diskuterar och analyserar frågor med anknytning till ämnet.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Dina kunskaper bedöms genom några större skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier och aktivt deltagande vid diskussioner.

Rekommenderade förkunskaper

Religionskunskap 1 eller motsvarande

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Här tar du ett stort ansvar och studierna bygger på självstudier med stöd i första hand genom handledning. Här har du goda möjligheter att kombinera studier med arbete.

Du studerar självständigt enligt den planeringen som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser.

För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt, eftersom dessa sker dagtid.

Denna kursform passar dig som arbetar heltid på dagtid eller på oregelbundna tider. Lektionstid erbjuds förmiddag, eftermiddag och kväll varje vecka.
Utöver lektionstiden förväntas du ta eget ansvar för dina studier. Du följer kursen genom kursupplägget i lärplattformen.
Du förväntas delta i obligatoriska bedömningsmoment och kan vid dessa tillfällen behöva ta tjänstledigt från ditt arbete.

Internetbaserade studier innebär att all undervisning sker via mail, nätet och telefon. Du kan ansöka om internetbaserade studier via Jensen Education genom att fylla i e-tjänsten.

Tänk på att motivera varför du behöver studera på distans och du måste bifoga tjänstgöringsintyg om det beror på arbete. Enhetschefen fattar beslut om Campus kan bevilja dina studier eller inte. Kurser som vi erbjuder på distans i vårt eget utbud brukar inte beviljas. Ange även önskad studietakt.

E-tjänst ansökan internetbaserade studierlänk till annan webbplats

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?