Samhällskunskap 1b

I ämnet samhällskunskap studerar vi olika samhällsfrågor för att fördjupa våra kunskaper om människors livsvillkor.

Ansökningstider

 • Utbildningstid:25 okt 2021 - 11 mar 2022
  Ansökningsperiod:11 okt 2021 - 13 okt 2021

Beskrivning av kursen

Kursen Samhällskunskap 1b ger dig en bred bild av hur Sverige fungerar politiskt men har också hela världen i fokus. Under kursen får du kunskaper om:

 • Demokrati och politiska system
 • Internationella och nordiska samarbeten
 • De mänskliga rättigheterna
 • Folkrätten i väpnade konflikter
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.
 • Gruppers och individers sociala livsvillkor utifrån kategorier som skapargemenskap och utanförskap.
 • Privatekonomi, konsumenträtt och samhällsekonomi
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Samhällsekonomi i Sverige och internationellt.
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Genomförande

Under kursen erbjuds ca 2 längre lektionspass/vecka. På lektionerna varvas lärarledda genomgångar med lektionsuppgifter som genomförs enskilt eller i grupp.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Du får tillfälle att visa dina kunskaper både skriftligt och muntligt i olika former som till exempel prov, skriftliga inlämningar, seminarier, diskussioner och rapportskrivning.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andrasspråk grund eller Samhällskunskap grund.

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Här tar du ett stort ansvar och studierna bygger på självstudier med stöd i första hand genom handledning. Här har du goda möjligheter att kombinera studier med arbete.

Du studerar självständigt enligt den planeringen som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser.

För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt, eftersom dessa sker dagtid.

Denna kursform passar dig som arbetar heltid på dagtid eller på oregelbundna tider. Lektionstid erbjuds förmiddag, eftermiddag och kväll varje vecka.
Utöver lektionstiden förväntas du ta eget ansvar för dina studier. Du följer kursen genom kursupplägget i lärplattformen.
Du förväntas delta i obligatoriska bedömningsmoment och kan vid dessa tillfällen behöva ta tjänstledigt från ditt arbete.

Internetbaserade studier innebär att all undervisning sker via mail, nätet och telefon. Du kan ansöka om internetbaserade studier via Jensen Education genom att fylla i e-tjänsten.

Tänk på att motivera varför du behöver studera på distans och du måste bifoga tjänstgöringsintyg om det beror på arbete. Enhetschefen fattar beslut om Campus kan bevilja dina studier eller inte. Kurser som vi erbjuder på distans i vårt eget utbud brukar inte beviljas. Ange även önskad studietakt.

E-tjänst ansökan internetbaserade studierlänk till annan webbplats

Antagningsbesked

Antagningsbesked för kurs med start 25 oktober skickas i slutet av vecka 41 till den e-postadress som du angav vid ansökan.

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?