Samhällskunskap 2

I ämnet samhällskunskap studerar vi olika samhällsfrågor för att fördjupa våra kunskaper om människors livsvillkor.

Beskrivning av kursen

I kursen Samhällskunskap 2 undersöker vi samhällets ekonomiska och ideologiska förhållanden och ställer oss frågor som

  • Vilka idéer har format vårt samhälle?
  • Hur ser samhällets ekonomiska förhållanden ut och varför ser de ut på detta sätt?
  • Varför har människor så olika livsvillkor i olika delar av världen?

En viktig del av kursen är analysera samhällsförhållanden och försöka förstå orsaker och konsekvenser till hur samhället ser ut idag.

Genomförande

Under kursen så får du ca 2 undervisningstimmar per vecka då vi har genomgångar och diskussioner. Mellan lektionerna arbetar du på egen hand med läroboken och instuderingsfrågor för att repetera och förbereda dig inför nästa lektion.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Dina kunskaper bedöms genom några större skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande vid diskussioner.

Rekommenderade förkunskaper

Samhällskunskap 1b eller motsvarande

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Här tar du ett stort ansvar och studierna bygger på självstudier med stöd i första hand genom handledning. Här har du goda möjligheter att kombinera studier med arbete.

Du studerar självständigt enligt den planeringen som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser.

För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt, eftersom dessa sker dagtid.

Denna kursform passar dig som arbetar heltid på dagtid eller på oregelbundna tider. Lektionstid erbjuds förmiddag, eftermiddag och kväll varje vecka.
Utöver lektionstiden förväntas du ta eget ansvar för dina studier. Du följer kursen genom kursupplägget i lärplattformen.
Du förväntas delta i obligatoriska bedömningsmoment och kan vid dessa tillfällen behöva ta tjänstledigt från ditt arbete.

Internetbaserade studier innebär att all undervisning sker via mail, nätet och telefon. Du kan ansöka om internetbaserade studier via Jensen Education genom att fylla i e-tjänsten.

Tänk på att motivera varför du behöver studera på distans och du måste bifoga tjänstgöringsintyg om det beror på arbete. Enhetschefen fattar beslut om Campus kan bevilja dina studier eller inte. Kurser som vi erbjuder på distans i vårt eget utbud brukar inte beviljas. Ange även önskad studietakt.

E-tjänst ansökan internetbaserade studierlänk till annan webbplats

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?