Samhällskunskap grund

I ämnet samhällskunskap ökar du dina kunskaper om demokrati och hur samhället är uppbyggt.

Beskrivning av kursen

I ämnet samhällskunskap ökar du dina kunskaper om demokrati och hur samhället är uppbyggt.

Kursen ger bland annat kunskaper om:

  • mänskliga rättigheter och demokratiska värden
  • det svenska styrelsesättet och de politiska ideologierna
  • internationella förhållanden
  • samhällsfrågor på olika nivåer i samhället
  • skillnader och likheter mellan olika länder

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskapskrav: Avslutad SFI och Svenska som andraspråk delkurs 1 eller motsvarande om annat modersmål än svenska
Kursen förbereder för vidare studier i samhällskunskap på gymnasienivå.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola och är för dig som saknar betyg från grundskolan.

Det kan handla om enstaka betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg. Campus Västra Skaraborg prioriterar ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som finns listade kontaktar rektor Pierre Andersson