Start
31 okt 2022
Var
Distans
Poäng/tid
100-200p
Studietakt
25-50%
Studieform
Grundnivå
Start
---
Var
Distans
Poäng/tid
100-200p
Studietakt
25-50%
Studieform
Grundnivå

Kursen Svenska på grundläggande nivå riktar sig till dig som saknar kunskaper eller betyg från grundskolan.

Beskrivning av kursen

Kursen är indelad i tre delkurser. Vilken delkurs du startar på bestäms utifrån dina tidigare erfarenheter och kunskaper (om du är osäker på vilken kurs du ska söka, tala med en studie- och yrkesvägledare). En kurs pågår i en termin, men kan vid behov förlängas.

Omfattning:

  • nationell delkurs 1, 100 p
  • nationell delkurs 2, 200 p
  • nationell delkurs 3, 200 p
  • nationell delkurs 4, 200 p

Genomförande

I alla kurser ägnas mycket tid till att träna kommunikation i tal och skrift, bland annat genom att vi läser, analyserar, diskuterar samt skriver olika typer av texter. Några delar av det centrala innehållet är: studieteknik, språkhistoria och språkbruk, skriftspråkets uppbyggnad och användning, ordkunskap, litteraturhistoria och mediekunskap. Du kan läsa kursplanen i sin helhet på Skolverkets hemsida.

Undervisningens innehåll anpassas utifrån dina tidigare kunskaper och utifrån dina behov. Vi har lektioner varje vecka, men dina uppgifter arbetar du till stor del med utanför lektionstid. Det finns möjlighet till handledning, om du önskar det.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Deltagande på lektioner, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftliga prov och grupparbeten.

Rekommenderade förkunskaper

Du ska vara bosatt i Sverige och fylla 20 innevarande år. Du saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan, och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola och är för dig som saknar betyg från grundskolan.

Det kan handla om enstaka betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg. Campus Västra Skaraborg prioriterar ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som finns listade kontaktar rektor Pierre Andersson

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?