Industriprogrammet

Utbildningen utbildar till industriarbete inom branscher med behov av arbetskraft exempelvis glasmästeri, betongarbete, plast eller ventilation.

Beskrivning av programmet

Här läser du kurser på gymnasienivå så som svets grund, materialkunskap, tillverkningsunderlag, kälsvets, människan i industrin, elektromekanik och produktionsutrustning. I kurserna ingår både teoretiska och praktiska moment. Halva utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats.


  • APL, 400p
  • Elektromekanik, 50p
  • Materialkunskap 1, 45p
  • Människan i industrin, 90p
  • Produktutveckling 1, 40p
  • Produktionsutrustning 1, 35p
  • Svets grund, 60p
  • Tillverkningsunderlag 1, 40p
  • Tillverkningsunderlag 2, 40p

Genomförande

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng vilket omfattar två terminers heltidsstudier. Den är förlagd på De la Gardiegymnasiet i Lidköping genom Campus Västra Skaraborg.

Rekommenderade förkunskaper

Du har slutfört SFI kurs D med godkänt betyg eller motsvarande.
Matematik motsvarande grundskolenivå.

Utbildningen är teoretisk men praktiska moment ingår i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), som är en obligatorisk del av utbildningen.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSNlänk till annan webbplats.
Heltid innebär att du studerar ca 40 timmar per vecka.

Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledarna: syvcampus@lidkoping.se

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?