Operativ produktionstekniker

Bli eftertraktad på arbetsmarknaden och var med och utveckla hållbara produktionsprocesser inom livsmedels-, läkemedels- och tillverkningsindustrin. Utbilda dig till Operativ produktionstekniker med inriktning polymera material. Utbildningen pågår 1,5 år och omfattar 300 yrkeshögskolepoäng.

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats som ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands i hela Europa.

Kommande programstarter: februari 2022 och februari 2023.
Studieorter: Lidköping och Skövde.

Ansökningstider

 • Utbildningstid:1 feb 2022 - 6 jun 2023
  Ansökningsperiod:1 sep 2021 - 20 nov 2021 Öppen

Beskrivning av programmet

Polymera material är komplexa och används överallt runt omkring oss, exempelvis i byggnadsmaterial, implantat och förpackningar. Tillverkarna är i stort behov av personer med kompetens som kan bidra till hållbar utveckling och effektivisering via bland annat LEAN. Vi erbjuder en specialiserad utbildning som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att arbeta som produktionstekniker i de flesta tillverkande företag samtidigt som du får eftertraktad kompetens att arbeta med formsprutning, formgjutning och värmeformning inom polymerindustrin.

 • Automationsteknik och digitalisering, 50 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp
 • Kvalitetssäkring i polymerproduktion, 30 yhp
 • LEAN för produktionstekniker, 30 yhp
 • LIA 1, 25 yhp
 • LIA 2, 40 yhp
 • Polymera material, 30 yhp
 • Produktionsteknik och ekonomi 20 yhp
 • Projektarbete och kommunikation, 20 yhp
 • Tillverkningsprocess inom polymer, 35 yhp
 • Yrkesengelska, 10 yhp

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas studier.

Genomförande

Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg med sändning till Skövde två till tre dagar per vecka. Övriga dagar ägnas åt självstudier. Utbildningen är en platsbunden heltidsutbildning med stor näringslivsanknytning genom bland annat LIA (praktik) på företag där du redan under studietiden skapar viktiga kontakter som leder till jobb.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis processoperatör, tekniker, produktionsberedare eller ställare på företag inom plast- och gummiindustrin men också övriga tillverkningsindustrin. Ansvarsområden är bland annat att göra riskanalyser, styra och övervaka tillverkningsprocesser, säkerställa att dessa sker effektivt och med hög kvalitet men också att kunna åtgärda eventuella fel vilket kräver stor kunskap om såväl tillverkningsprocessen, utrustningen samt materialet.

Information om behörighet

Här finns mer information om behörighet till utbildningen. Saknar du grundläggande behörighet kan du söka en särskild tre-veckors kurs som ger behörighet. Läs mer via länken nedan.

Operativ produktionstekniker behörighet

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands i hela Europa.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jon Johansson

Tel: 0510-770408

E-post: Jon.Johansson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Veronika Palmborg

Titel: Kompetensmäklare

Tel: 0510-770104

E-post: Veronika.Palmborg@edu.lidkoping.se

1

Till ansökan

2

Vad händer sedan?

3

Lite praktiskt