Restaurang och storhushåll

Gillar du att laga mat? Då är restaurang och storhushåll kanske något för dig.

Beskrivning av programmet

Här läser du kurser på gymnasienivå så som matlagningskunskap, livsmedels- och näringskunskap, service och bemötande, hygien och dietkoster. I kursen matlagning specialkoster får den studerande till exempel lära sig om diabeteskost, kost vid glutenintolerans och kost vid förändrad konsistens. I kurserna ingår både teoretiska och praktiska moment.

Som studerande får man också kunskaper om alla näringsämnen, proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer, mineralämnen med mera.

Du får också ta emot beställningar, planera matsedlar och göra inköp, tillaga mat, göra sallad och baka bröd. I samarbete med andra får du chansen att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga.

Kurserna är nationella och ingår i Restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet.

  • Hygienkunskap, 100 p
  • Livsmedels-och näringskunskap, 100 p
  • Matlagning 1, 100 p
  • Matlagning 2, 200 p
  • Matlagning 3, 200 p
  • Matlagning 4, 200 p
  • Specialkoster, 100 p
  • Service och bemötande, 100 p
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p

Alla kurser betygssätts från betyg E till betyg A.

Man har också möjlighet att göra gymnasiearbetet på 100 poäng.

APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår under 9 veckor; 4 veckor på hösten och 5 veckor på våren. Du får då själv söka praktikplats, vid behov kan vi hjälpa till

Genomförande

Utbildningen omfattar 1200 gymnasiepoäng vilket motsvarar 42 veckors heltidsstudier. Utbildningen är förlagd på De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

Rekommenderade förkunskaper

Du ska ha slutfört SFI kurs D med godkänt betyg eller motsvarande.

Utbildningen är teoretisk men praktiska moment ingår i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), som är en obligatorisk del av utbildningen.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSNlänk till annan webbplats.
Heltid innebär att du studerar ca 40 timmar per vecka.

Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledarna: syvcampus@lidkoping.se

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?