Vård- och omsorgsutbildning, Essunga

Vill du arbeta med människor? Då är Vård och omsorgsutbildningen något för dig. Efter avslutad utbildning har du goda möjligheter till arbete inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatriska verksamheter och verksamheter för personer med funktionsvarianter.

Ansökningstider

  • Utbildningstid:17 jan 2022 - 9 jun 2023
    Ansökningsperiod:14 okt 2021 - 15 nov 2021

Ansökan är stängd

Beskrivning av programmet

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kunskap och kompetens för arbete inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvarianter.

Vård och omsorgsutbildning 60 veckor 1500 p

Du läser alla de kurser som ingår i vård och omsorgsutbildningen. Utbildning har både lärarledd undervisning och självstudier. Det förekommer obligatoriska moment som prov, metodövningar och APL (arbetsplatsförlagd lärande).

Komplettering

  • För dig med påbörjad utbildning inom vård- och omsorg eller som önskar läsa enstaka kurser.
  • Tidigare betyg bifogas i ansökan.

Validering – för dig med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg

Validering innebär att kunskap och färdigheter kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. I valideringen ges du möjlighet att på olika sätt visa och reflektera över dina kunskaper och färdigheter. Validering sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och kunskapskrav.

Från och med 1 juli 2021 gäller nya kursplaner. Utbildningen omfattar även fortsättningsvis 1 500p. Så snart arbetet med nya kursplanerna är klart kommer en aktuell studieplan publiceras här.

Genomförande

Utbildningen är uppdelad i tre block, totalt 60 veckor eller enligt individuell studieplan. Du studerar på på plats i Essunga i kombination med fjärrundervisning. I utbildningen ingår förutom teoretiska studier även APL (arbetsplatsförlagt lärande – praktik).

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningen innehåller APL – arbetsplatsförlagt lärande. På APL-platsen finns en handledare utsedd. Den sker på heltid och du följer din handledares schema.

I samråd med APL-samordnaren väljs verksamheter som motsvarar utbildningens krav och dina egna utbildningsmål. APL-samordnare på Campus Västra Skaraborg är Eva Fallkvist Norén, telefon 0510-77 13 06

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSNlänk till annan webbplats.
Heltid innebär att du studerar ca 40 timmar per vecka.

Campus Västra Skaraborg är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förbättra utbildningen.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Om du fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och har betyg på minst 1500 poäng, får du ett diplom.