Tyck till om kommunens nya Hållbarhetsprogram

Lidköpings kommun har nu för första gången arbetat fram ett Hållbarhetsprogram som samlar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i ett och samma dokument. Det har man gjort för att väva ihop de olika perspektiven och genomföra åtgärder som ger tydlig effekt och ökar takten i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Hållbarhetsprogrammet ska också ge möjlighet att utvärdera hur vi närmar oss visionen “En hållbar och välkomnande kommun”. Programmet anger en riktning om vilka vägar vi ska gå för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Vi behöver din hjälp

Hållbarhetsprogrammet är nu ute på remiss och förhoppningen är att programmet ska antas av kommunfullmäktige i december 2021. Vi kommer under tiden fram till beslut att ta hjälp av olika intressegrupper för att samla in synpunkter och nu vänder vi oss direkt till allmänheten. Vi ber er att följa länken, läsa programmet och svara på enkäten.

Vi behöver din hjälp för att ta reda på:

  • Har vi identifierat rätt samhällsutmaningar och målområden?
  • Hur kan vi alla hjälpas åt för att leva mer hållbart?
  • Hur kan vi som kommun vara en föregångare och skapa förutsättningar och underlätta för en hållbar livsstil?

Tack för att du lämnar dina synpunkter på Lidköpings kommuns Hållbarhetsprogram! Dina svar är viktiga för oss!

1. Jag lämnar synpunkter som * (obligatorisk)
1. Jag lämnar synpunkter som

3. Om du svarar som privatperson, var vänlig ange din ålder.
3. Om du svarar som privatperson, var vänlig ange din ålder.
4. Hållbarhetsprogrammet är lätt att förstå. * (obligatorisk)
4. Hållbarhetsprogrammet är lätt att förstå.
5. Jag är nöjd med innehållet i hållbarhetsprogrammet. * (obligatorisk)
5. Jag är nöjd med innehållet i hållbarhetsprogrammet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: