Framnäs - strandpromenad

Framnäsområdet kommer att genomgå en omvandling. Området ska bli än mer attraktivt och utvecklingen ska säkerställa närheten till Vänern och alla dess goda värden.

Projektfakta

I februari månad 2022 tog kommunfullmäktige beslut om start av genomförande och tisdag 22 mars 2022 sattes spaden i sanden för Lidköpings nya strandpromenad med vattenpark, långbrygga och ombyggd pir. 

Lägesrapport strandpromenaden

Strandpromenaden, sandstranden och Framnäs strandpark kommer öppnas ett år tidigare än beräknat.

Genom hög produktivitet, bra planering och ett bra samarbete kommer Strandpromenaden, sandstranden och Framnäs strandpark att öppnas sommaren 2024.

Vi har haft en bra framdrift i projektet, det låga vattenståndet under 2022 har varit gynnsamt för oss. Vi har också fått tillgång till ett angränsande markområde där vi kan hantera projektets massor.

Vi ser nu att det finns möjlighet att öppna upp delar av området tidigare än vad vi såg från början. Nu gör vi en omplanering där vi tidigarelägger färdigställandet av strandpromenad, sandstrand och Framnäs strandpark samtidigt skjuter vi något på färdigställandet av långbryggan. På så sätt kommer våra kommuninvånare och besökare få tillgång till bland annat strandpromenaden parallellt med att vi färdigställer pir och långbryggan till sommaren 2025, säger Ronnie Hollsten, Projektledare Strandpromenaden.

Grunden för strandpromenaden är lagd. Nu pågår gjutning av de stödmurar som ska anläggas på båda sidor om promenaden.

Den överlast som lagts på det framtida torget som binder samman strandpromenaden och piren tas nu succesivt bort. Pålningsarbete för stödmur och pirhuvud är genomfört.

Omläggningen av dagvattenledningar och utlopp är klart, numera mynnar utloppet i småbåtshamnen.

Arbetet med det nya hamninloppet är i sin slutfas, nu återstår bottensondering för att säkerställa djupet. Hamninloppet kommer öppnas senast den 15 april. Tillsammans med Hamnföreningen pågår nu planering för delinvigning av hamninloppet, den 27 maj, mer information kommer senare.

Kompensationsytan för vadarfåglar och fisk anläggs utanför den spång som förbinder Lockörns hamn och gräsytan vid Villabadet. Under hösten 2022 har grävarbeten och anpassning av markhöjder skett. Under 2023 till 2025 kommer arbete ske i omgångar för att anpassa och justera området så att miljön blir så naturlig som möjligt för vadarfåglar och fisk. En del av anpassningen till vadarfåglar är nedtagning av sly och träd som skett vid Lockörns hamn. I projektet har också en upprensning av grenar och stubbar gjorts på ytan innanför spången, dessa ligger nu på hög vid vägkanten och väntar på borttransport som planeras ske så fort vägen är körbar för tungatransporter.

Mer information

Kontakt

Ronnie Hollsten

Titel: Projektledare

Enhet: Samhälle

E-post: Ronnie.Hollsten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: