Ansökan och beslut

Du som har en funktionsnedsättning, eller har ett barn med en funktionsnedsättning, kan få stöd av oss. Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatser enligt LSS ges till:

  • Personer med utvecklingsstörning
  • Personer med autismspektrumstörningar
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som kommer att ha omfattande funktionsnedsättningar under längre tid. Det kan vara rörelsehinder, psykisk sjukdom eller andra svårigheter.

Du kontaktar oss

Det finns flera sätt att kontakta oss. Du kan ringa till Kontaktcenter på telefonnummer 0510-77 00 00 så hjälper vi dig att få kontakt med en LSS-handläggare. Du kan också själv kontakta den handläggare som ansvarar för ditt område. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt, finns ansökningsblankett att ladda ner nedan.

Vi kontaktar dig och gör en utredning av dina behov

Vi tar kontakt med dig för att utreda ditt behov av insatser enligt LSS. Du får träffa en LSS-handläggare som utreder ditt behov av de insatser du önskar. Handläggaren ser om du tillhör personkretsen och om behovet av stöd inte redan är tillgodosett. Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut.

Våra handläggare samlar också in information från andra omkring dig. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Vi fattar ett beslut

Handläggaren beslutar om du har rätt till den insats du ansökt om. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Du får beslutet hemskickat till dig. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du gör får du via din handläggare. Om du tycker att det verkar krångligt och svårt hjälper vi dig gärna.

Våra LSS-handläggare behandlar ärenden enligt LSS-lagen. Du når handläggarna på telefon, måndag-fredag, telefontid klockan 08:00-09:00.

Handläggare för vuxna

Ärenden gällande vuxna med funktionsnedsättning, inriktning mot LSS

Kontakt

Lisa Fjällström

Tel: 0510-771228

E-post: lisa.fjallstrom@lidkoping.se

Ärenden gällande vuxna med funktionsnedsättning, inriktning mot boendestöd och LSS

Kontakt

Camilla Norin

Tel: 0510-771610

E-post: Camilla.Norin@lidkoping.se

Ärenden gällande vuxna med funktionsnedsättning, inriktning mot psykiatrin

Kontakt

Helena Polzer

Tel: 0510-771156

E-post: Helena.Polzer@lidkoping.se

Handläggare för barn och personlig assistans

Ärenden för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, födda dag 1-15

Kontakt

Kristina Andersson

Tel: 0510-771170

E-post: kristina.andersson@lidkoping.se

Ärenden för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, födda dag 16-31

Kontakt

Lena Johansson

Tel: 0510-771291

E-post: lena.johansson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: